Huur en ter beschikkingstelling voorwaarden.

Levering:

* De levering wordt u gratis aangeboden bij het huren van een springkasteel in een straal van 25 km vanuit Walhain. Hierboven gelieve ons te contacteren.

Plaatsing:

Montage en demontage worden uitsluitend uitgevoerd door personeel van Bada-Boum.

De geplande locatie zal schoon, vrij van objecten, vlak genoeg zijn voor een ​​goede gebruikersveiligheid te garanderen.

Er zal een elektrische aansluiting voorzien zijn op maximaal 25 meter van het springkasteel. Indien dit het geval niet zou zijn , laat het ons dan weten tijdens het reserveren.

Staat van het materiaal:

Opblaasbare structuren, evenals alle apparatuur, worden tijdens de montage met de klant gecontroleerd en moeten aan het einde van de huurovereenkomst in dezelfde staat terug gegeven worden. Alles wordt gecontroleerd tijdens demontage.

In geval van abnormale vervuiling zal er een forfaitair bedrag van 50 € per structuur aangerekend worden.

Weer:

In geval van wind, regen, storm, hagel of sneeuw stemt de klant ermee akkoord de opblaasbare structuren leeg te laten lopen om ongevallen en schade te voorkomen. Popcornmachines, suikerspinmachines en alle apparatuur moeten droog opgeborgen worden.

Verzekering:

De klant is verantwoordelijk voor de opblaasbare structuren en verschillende toestellen tijdens de huurperiode of de ter beschikkingstellingperiode.

Verloren, gestolen of eventuele schade aan gehuurde of ter beschikking gestelde materialen, zullen aan de klant verrekend worden.

Bada-Boum en haar personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van gehuurde of ter beschikbaar gestelde apparatuur.

Bada-Boum draagt ​​ten laste aan de klant, alle kosten die voortvloeien uit verkeerd gebruik van opblaasbare structuren en apparatuur, en de daaruit voortvloeiende schade.

Veiligheid:

De klant is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid bij het gebruik van de toestellen.

Een verantwoordelijke volwassene, volledig in het bezit van zijn middelen, is verplicht om de veiligheid van kinderen en alle gehuurde of beschikbaar gestelde uitrusting te waarborgen, om naleving van het aantal beoogde gebruikers te waarborgen, om toegang tot springkastelen te verbieden met schoenen, glazen, scherpe of stompe voorwerpen (messen, sleutels, ..), kauwgom, drankjes, eten, …

Laat een robotmaaier nooit in bedrijf of zelfs onder stroom in de buurt van een opblaasbare structuur, ook niet als deze afgelaten is. De maaier kan hem ernstig beschadigen.

Om veiligheidsredenen is het verboden om op de zijwanden, netten, dak, friezen en frontale decoraties van opblaasbare structuren te klimmen.

Het is ten strengste verboden om te roken in en rond opblaasbare structuren.

Als de volwassene afwezig moet zijn, haal de kinderen dan uit de opblaasbare structuren en laat ze leeglopen.

Houd kinderen ui te buurt bij het opblaasbare structuren.

Nader nooit de motor of verlengsnoer tijdens gebruik.

Prijs en betaling:

Al onze prijzen zijn btw include. Betaling vindt contant plaats bij de levering van het materiaal. In geval van niet-betaling behoudt Bada-Boum zich het recht voor om de huur te annuleren en een bedrag in rekening te brengen dat overeenkomt met 50% van de voorziene prijs.

Annulering:

In geval van ongunstige weersomstandigheden:

  • Om ongevallen te voorkomen, behoudt Bada-Boum zich het recht voor om de huur zonder kosten te annuleren.
  • De klant kan de reservering ook kosteloos annuleren ten laatste de dag vóór de huur, vóór 20u.

Voor elke andere annulering moet deze ten minste 10 dagen vóór de huurdatum worden geserveerd.

Na deze periode behoudt Bada-Boum zich het recht voor om de klant 50% van de aan te rekenen.

Deel deze pagina

Facebook