Juridische vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid.

De volgende tekst bevat de wettelijke kennisgevingen en algemene gebruiksvoorwaarden van de site »BADA-BOUM«.

Elke bezoeker of klant van de site geeft toe kennis te hebben opgedaan en deze te accepteren. Ze ontslaan het niet van de verplichtingen die het contract aangaat door toegang te krijgen via een link naar een pagina of website van een derde partij. Internetgebruikers zijn verantwoordelijk voor de vragen die zij formuleren, evenals de interpretatie en het gebruik dat zij van de resultaten maken.

“BADA-BOUM” behoudt zich het recht voor op elk moment het huidige te wijzigen, met name door de site te laten evolueren.

1) Kenmerken van de site

De website »BADA-BOUM» is het exclusieve eigendom van Eric SMETS, rue du Baty 22 1457 WALHAIN  Telefoon : +32 498 745 744 BTW BE0780.234.049 Bedrijfsnummer 0780.234.049

Klik hier om contact te nemen met »BADA-BOUM».

De website »BADA-BOUM» heeft als doel het verhuren van springkastelen en feestmaterialen.

De informatie die op de site wordt gepubliceerd, wordt ter informatie verstrekt en heeft geen contractueel karakter.

»BADA-BOUM». is niet aansprakelijk voor de aard van de verstrekte informatie, teksten en foto’s, evenals voor alle informatie-uitwisselingen op de website »BADA-BOUM«.

In geen geval mogen de ontwikkelaars van de site aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van hun website.

Redacteurs doen er alles aan om de vertrouwelijkheid van de gegevens van hun gebruikers te behouden, maar kunnen het geheim van de correspondentie op internet niet garanderen. Elke internetgebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van gepaste maatregelen om zijn eigen gegevens en / of software te beschermen tegen de besmetting van mogelijke virussen die op internet circuleren.

Publicatiebeheerder: Eric SMETS.

Creatie van de site: ARC EN SOFT

Hosting van de site: O2SWITCH

2) Inhoud van de site

De inhoud van de site wordt begrepen als de algemene structuur, de teksten, de geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen en de geluiden waaruit de site is samengesteld.

De site “BADA-BOUM” heeft tot doel internetgebruikers contentproducten en kwaliteitsdiensten aan te bieden. Deze inhoudproducten of -diensten worden geproduceerd door bouwprofessionals.

Op deze site kunt u de informatie en producten van de site “BADA-BOUM” gratis raadplegen en contact opnemen met de uitgever van de site.

De uitgever behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen of te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

3) Technisch ontwerp van de site

Deze site is geoptimaliseerd voor een 1024 * 768 pixelresolutie display. Het is bedoeld voor Microsoft EDGE-browsers, Microsoft Internet Explorer (8 of hoger), Mozilla Firefox (3 of hoger), Google Chrome en Safari.

Voor de weergave van bepaalde documenten voorgesteld in PDF-formaat, moet de computer van de gebruiker software zoals Acrobat Reader gratis downloaden op de site www.adobe.fr

Gebruik van cookies

De bezoeker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de Site een cookie automatisch in zijn browser kan worden geïnstalleerd. De cookie legt informatie vast met betrekking tot de navigatie van zijn computer op onze site (geraadpleegde pagina’s, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) Die we tijdens zijn volgende bezoeken kunnen lezen. Dit maakt het mogelijk om bezoekers gepersonaliseerde informatie te bieden die de bezochte server de mogelijkheid biedt om ze te identificeren.

De instelling van de browsersoftware maakt het mogelijk om te worden geïnformeerd over de aanwezigheid van cookies en mogelijk om ze te weigeren (zie de website van de browsereditors voor consultatieprocedures, intrekking en wijziging van cookies). Aangezien de cookie indirect persoonlijk identificeerbare informatie over de bezoeker verzamelt, heeft de bezoeker ook het recht om deze te raadplegen, in te trekken en aan te passen.

4) Hypertekstkoppelingen

In het kader van deze site worden hyperlinks geplaatst naar andere bronnen op het internet, ongeacht of deze bronnen van consulaire oorsprong zijn of afkomstig zijn van derden. Deze website kan daarom links bevatten van zijn website naar andere gelieerde en niet-gelieerde sites. Deze sites zijn onafhankelijk. AMBIANCE PARQUET bewerkt of beheert deze sites niet. De links naar al deze sites vormen in geen geval een goedkeuring of een partnerschap tussen “BADA-BOUM” en deze sites. Daarom kan “BADA-BOUM” niet verantwoordelijk zijn voor hun inhoud, hun producten, hun advertenties of elementen of diensten die op deze sites worden gepresenteerd.

Er moet aan worden herinnerd dat gelieerde of niet-gelieerde sites zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en bescherming van persoonlijke gegevens en dat de inhoud ervan niet de verantwoordelijkheid van “BADA-BOUM” is.

“BADA-BOUM” machtigt elke website om een ​​link te maken die verwijst naar zijn site, onder voorbehoud van een schriftelijk verzoek aan de klantenservice van de site om het volgende e-mailadres in te vullen: Contacteer ons

“BADA-BOUM” behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving en zonder zijn beslissing te verantwoorden, deze links te verbieden. In dit geval informeert het de betrokken natuurlijke of rechtspersoon die over 2 werkdagen beschikt om de link te verwijderen.

5) Intellectuele eigendom

5.1. Merken en logo’s

De naam “BADA-BOUM” en het bijbehorende logo zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hetzelfde geldt voor de logo’s en / of namen van de verschillende partners die aanwezig zijn op de site, aangezien alle elementen die op de site aanwezig zijn evenals de site worden beschermd door de wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de auteur of het beeld .

Elke ongeoorloofde reproductie zou een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of een inbreuk op de rechten van personen inhouden en zou als zodanig uw burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen aantasten.

5.2. Eigendom van gegevens en gebruiksrechten

Alle gegevens op de site worden beschermd door intellectuele eigendom.

Volgens de code van het intellectuele eigendom heeft de internetgebruiker uitsluitend het recht op privé, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruik van de inhoud van de site of een van de elementen ervan,

een reproductierecht voor opslag met het oog op weergave op een monitor met één scherm en reproductie, in één exemplaar, voor een back-up of afdruk.

Overtreding van deze bepalingen kan resulteren in de toepassing van de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de geldende wetgeving voorziet.

6) Bescherming van persoonlijke gegevens.

Over de verzameling van gegevens, behoudt “BADA-BOUM” de mogelijkheid om persoonlijke informatie over de internetgebruikers te verzamelen in de volgende gevallen:

Registratie of abonnement op bepaalde diensten van de site, heden of toekomst, zoals:

een nieuwsbrief,

een persoonlijke mailbox, met aflevering van een e-mailadres,

een forum,

een gratis persoonlijk account,

Iedereen heeft het recht om gegevens over hen te openen, wijzigen, rectificeren en verwijderen.

Dit recht van toegang kan als volgt worden uitgeoefend:

Neem contact op met “BADA-BOUM” en geef hun de velden en / of informatie waarvan de modificatie gewenst is.

Of door een e-mail te sturen door hier te klikken.

7) Cookies

Tijdens het raadplegen van onze site worden cookies op uw computer, uw mobiel of uw tablet geplaatst.

De enige cookies die door de site worden gebruikt, zijn cookies die zijn bedoeld voor doelgroepmeting en verzamelen geen persoonlijke gegevens. De meetinstrumenten voor het publiek worden ingezet om informatie te verkrijgen over bezoekersnavigatie. Ze helpen te begrijpen hoe gebruikers op een site aankomen en hun reis reconstrueren.

Gegevens die door cookies worden gegenereerd, worden verzonden en opgeslagen door aanbieders van meetprogramma’s van Google Analytics.

Een cookie instellen

Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een site bezoekt of een advertentie bekijkt. Het doel is om informatie over uw navigatie te verzamelen en om u diensten aan te bieden die zijn aangepast aan uw apparaat (computer, mobiel of tablet). Cookies worden beheerd door uw internetbrowser.

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat aanbieders van doelgroepen zich strikt houden aan de wet en zich ertoe verbinden geschikte maatregelen te implementeren om de vertrouwelijkheid van gegevens te beveiligen en te beschermen.

Stel uw internetbrowser in

U kunt er altijd voor kiezen om deze cookies uit te schakelen. Uw browser kan ook worden ingesteld om u op de hoogte te stellen van de cookies die op uw computer zijn opgeslagen en u te vragen deze te accepteren of niet. U kunt cookies van geval tot geval accepteren of weigeren of ze systematisch weigeren.

In het geval van weigering van het deponeren van cookies, kunt u de website www.constructproshop.be niet raadplegen. Om cookies zo dicht mogelijk bij uw verwachtingen te beheren, nodigen we u uit om uw browser te configureren, rekening houdend met het doel van de cookies.

deze pagina

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email